BM ile DTÖ arasındaki fark

Kilit Fark: DTÖ dünya ticaretini kolaylaştırmaktan, BM ise uluslararası işbirliğini teşvik etmekten sorumludur.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütü, küresel düzeyde iki farklı işlevden sorumlu iki tamamen farklı kuruluşlardır. DTÖ dünya ticaretini kolaylaştırmaktan sorumluyken, BM uluslararası işbirliğini teşvik etmekten sorumludur.

Birleşmiş Milletler (BM) 24 Ekim 1945'te kurulan bir hükümetlerarası kuruluştur. Örgüt uluslararası işbirliğini desteklemek için kuruldu. BM, böyle bir ihtilafın yaşanmamasını sağlamak için II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan başarısız Milletler Cemiyeti’ni başardı.

BM'nin altı ana organı var: Genel Kurul (ana müzakere meclisi); Güvenlik Konseyi (barış ve güvenlik için belirli kararlara karar vermek için); Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) (uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliği ve kalkınmayı teşvik etmek için); Sekretarya (Birleşmiş Milletlerin ihtiyaç duyduğu çalışmalar, bilgi ve olanakları sağlamak için); Uluslararası Adalet Divanı (birincil yargı organı); ve Birleşmiş Milletler Mütevelli Heyeti Konseyi (1994'ten beri etkin değil).

BM ayrıca, Dünya Bankası Grubu, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Programı, UNESCO ve UNICEF gibi kurumlara sahiptir. Ayrıca, farklı ülkeler arasındaki ihtilafları duyduğu Uluslararası Adalet Divanı'na da sahiptir. BM'nin temel hedefleri barışı koruma ve güvenlik, insan hakları, ekonomik kalkınma ve insani yardım, kolonilerin bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olmak, çevre sorunlarını desteklemek ve uluslararası gözlemleri ilan etmek ve koordine etmek.

Uluslararası ticareti kolaylaştırmak ve serbestleştirmek için oluşturulan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ). 1 Ocak 1995 tarihinde kuruldu ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) halefi oldu. DTÖ, çoğunlukla üye ülkeler arasındaki ticareti düzenlemeyle ilgilenmekte ve politikaları müzakere etmek için bir çerçeve sunmaktadır. Ayrıca, ticaret anlaşmalarının resmileştirilmesine ve ülkelerin çözüm sürecine itiraz etmelerine ve DTÖ anlaşmalarına uymalarının zorlanmasına yardımcı olmaktadır. Anlaşmalar üye hükümet temsilcileri tarafından imzalanır ve daha sonra temsilcinin ilgili parlamentoları tarafından onaylanır.

Örgüt şu anda 2001 yılında başlayan son Doha Kalkınma Turunun müzakereleri üzerinde çalışıyor. Ticaret uygulamalarında ortak bir zemin bulmaya çalışıyor ve gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki sınai mallar ve hizmetler üzerindeki serbest ticaret arasındaki çatışmayı sürdürüyor.

Dünya Ticaret Örgütü'nün temel işlevleri arasında: Kapsanan sözleşmelerin uygulanmasını, yönetimini ve işletilmesini denetler, müzakereler için bir forum sağlar ve anlaşmazlıkları gidermek, ulusal ticaret politikalarını gözden geçirmek ve yaymak, ticaret politikalarının küresel ölçekte sürveyans yoluyla tutarlılığını ve şeffaflığını sağlamak ekonomik politika oluşturma ve gelişmekte olan, en az gelişmiş ve düşük gelirli ülkelerin desteklenmesi.

BM ile DTÖ arasındaki karşılaştırma:

BM

DTÖ

Tam form

Birleşmiş Milletler

Dünya Ticaret Organizasyonu

formasyon

24 Ekim 1945

1 Ocak 1995

Merkez

New York City

Cenevre, İsviçre

Üyelik

193 üye devlet ve 2 gözlemci devlet

160 üye devlet

lider

Ban Ki-moon

Roberto Azevêdo

Hedefler

 • Barışı koruma ve güvenlik
 • İnsan hakları
 • Ekonomik kalkınma ve insani yardım
 • Kolonilerin bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olmak
 • Çevresel sorunları desteklemek
 • Uluslararası gözlemleri ilan etmek ve koordine etmek
 • Kapsanan sözleşmelerin uygulanması, idaresi ve işleyişini denetler
 • Müzakereler ve anlaşmazlıkların çözümü için bir forum sağlar
 • Ulusal ticaret politikalarını gözden geçirin ve yayın
 • Küresel ekonomik politika oluşturma sürecinde sürveyans yoluyla ticaret politikalarının tutarlılığını ve şeffaflığını sağlamak
 • Gelişmekte olan, en az gelişmiş ve düşük gelirli ülkelerin desteklenmesi
Tavsiye

İlgili Makaleler

 • arasındaki fark: Ortak Hukuk ve Eşitlik Arasındaki Fark

  Ortak Hukuk ve Eşitlik Arasındaki Fark

  Temel Fark: Ortak Yasalar, mahkeme kararlarına dayanarak çıkarılan yasalardır. Bu yasalar, eski davalarda verilen kararlara dayanarak geliştirilmiştir. Ortak yasalar ayrıca içtihat veya emsal olarak da bilinir. Eşitlik, çok sert cezalar verebilecek katı yasalara ek olarak geliştirilen bir hukuk dalıdır. Yatmadan önce
 • arasındaki fark: Yönerge ve Düzenleme Arasındaki Fark

  Yönerge ve Düzenleme Arasındaki Fark

  Önemli fark: Direktifler ve düzenlemeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilebilecek iki kanun şeklidir. Avrupa’nın resmi Avrupa Birliği web sitesinde yer alan Avrupa’ya göre, “yönerge, tüm AB ülkelerinin gerçekleştirmesi gereken bir hedef belirleyen yasama niteliğinde bir yasadır. Bununla birlikte, n
 • arasındaki fark: Muafiyet, Kesinti ve Para İadesi Arasındaki Fark

  Muafiyet, Kesinti ve Para İadesi Arasındaki Fark

  Temel Fark: Muafiyet, bir kişinin meydana gelen belirli bir miktarda vergi ödememesini ifade eder. Kesintiler oluştuğunda, vergilendirilebilir gelirin bir kısmı azalır. Vergi mükellefi, tüm vergileri öder ve daha sonra, devletin doğru olduğunu düşünürse, geri ödeyene ekstra para ödenen geri ödemeye başvurur. Muafiyet, tümdenge
 • arasındaki fark: AVI ve MP4 arasındaki fark

  AVI ve MP4 arasındaki fark

  Önemli fark: Her ikisi de, AVI ve MP4, çoğunlukla sesli video oynatmak için kullanılan dosya formatlarıdır. AVI ve MP4 kodlama formatları değildir, ancak kap dosyalarıdır, yani temel olarak formatlanmış video dosyaları için sarıcılar. İkisi arasındaki temel fark, biçimlerin kendisinden değil, dosyalar içinde kullanılan kodeğin türlerinden gelir. Her ikisi de, AVI ve MP
 • arasındaki fark: Merkez ile Merkez arasındaki fark

  Merkez ile Merkez arasındaki fark

  Temel Fark: 'Merkez' ve 'Merkez' kelimesi aynı anlama gelir. Tek fark, kelimenin kullanıldığı yer. Şimdi, eğer bir İngiliz gibi konuşmak istersen, doğru kelime 'merkez' olur, Amerika'da ise 'merkez' olur. “Merkez” ve “merkez” terimleri çoğu kez İngilizce'yi ikinci bir dil olarak öğrenen veya İngiltere'den ABD'ye değişen birçok insan için kafa karıştırıcıdır. Britanya İngilizcesinde ve Ameri
 • arasındaki fark: Olumsuz ve Averse Arasındaki Fark

  Olumsuz ve Averse Arasındaki Fark

  Anahtar Fark: Olumsuz, zararlı veya olumsuz olan bir şey anlamına gelir. Olumsuz bir nesne, başarı ve gelişmeyi önler. İstenilen veya arzulanan şeye karşı hareket eden bir şeyi ifade eder. Diğer yandan Averse, olumsuz bir duyguya işaret eder. Bir şeye karşı açık olmak, nefret etmek veya en azından ondan hoşlanmamak anlamına gelir. “Olumsuz” ve “olumsu
 • arasındaki fark: Apple Watch ve LG G Watch R arasındaki fark

  Apple Watch ve LG G Watch R arasındaki fark

  Temel Fark: Apple Watch, Apple tarafından tanıtılan uzun zamandır beklenen bir akıllı saat, LG G Watch R ise Android Wear tarafından desteklenen LG tarafından sunulan bir smartwatch. Teknolojideki sürekli artış, dünyanın sürekli bağlı kalmasına neden oldu. Kullanıcılar artık sadece bir el bileği ile daha da bağlı kalabilirler. Apple Watch, Apple ta
 • arasındaki fark: Ciro ve Gelir Arasındaki Fark

  Ciro ve Gelir Arasındaki Fark

  Anahtar Fark: Satış cirosu, bir şirketin ürünlerini / hizmetlerini sattıktan sonra kazandığı para miktarıdır. Bir şirketin karı, şirketin kazancının ardından tüm masrafları mahsup edilir. Ciro ve gelir terimleri çoğu zaman eşanlamlıları nedeniyle kafa karıştırıcıdır. Her şirket finansal tablolarında kendi şartlarını kullanmaktadır ve bu durum daha fazla karışıklığa neden olmaktadır. Birçok bağlamda, cironun eş anlamlısı ge
 • arasındaki fark: Bilinç ve Farkındalık Arasındaki Fark

  Bilinç ve Farkındalık Arasındaki Fark

  Anahtar Fark: Bilinç, bir farkındalık durumu veya dışsal bir nesneyi veya kendi içindeki bir şeyi bilme durumu olarak tanımlanır. Farkındalık, diğer yandan, durum ya da algılama yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Farkındalık, hissetme, olayların, nesnelerin, düşüncelerin, duyguların veya duyusal kalıpların bilincinde olma yeteneğidir. Bilinç ve Farkındalık, f

Editörün Seçimi

Yoğun ve Kapsamlı Özellikler Arasındaki Fark

Anahtar Fark: Yoğun özellikler, maddenin büyüklüğüne veya miktarına göre bağımsız olan özellikleri ifade eder. Kapsamlı özellikler, maddenin büyüklüğüne veya miktarına bağlı olan özellikleri ifade eder. Yoğun ve kapsamlı, temel kimyada kullanılan maddenin özellikleridir. Yeni bir eleman belirlemeye çalışırken kullanılan en önemli araçlardan biridir. Bu iki terim ayrıca termodinamik