Çağdaş ve Geleneksel Sanat Arasındaki Fark

Anahtar fark: Çağdaş sanat, en son ya da şimdiki sanatı temsil ederken, Geleneksel sanat, tarihi kültür, beceri ve bilgiyi temsil eder.

Çağdaş sanat, günümüz sanatıdır. Her şey sadece estetik olan fikir ve endişelerle ilgilidir (işin görünüşü). Postmodern kavramları sanat formunda içerir ve geliştirir. Basit olarak, bu sanat formu Modernizmi yansıtıyor.

Devam etmenin çağdaş yolları, yani bu sanat formları yaşamların yaratılışını yansıtıyor. Bunlar 1970'lerden kalma sanat formları. Daha sonra çağdaş sanat biçiminde resmedilen, istenen herhangi bir konuyla ilgili özel konuları temsil eder ve yansıtırlar. Bunlar toplum ve yeni fikirlerle ilgili konulardır. Çağdaş sanatların geliştiği ve uygulandığı toplumlar, kurumlar ve galeriler var. Bu sanat formları, toplumun devam eden kavramsal sorunlarını ve bunun bir kişi veya birey üzerindeki etkisini temsil eder. Temel olarak, çağdaş sanatçılar yeni modernize edilmiş sorunları ve fikirlerini düşünceleriyle yenilikçi bir forma sokuyor. Bu sanat formlarında vurgulanan bazı örnekler feminizm, çok kültürlülük, küreselleşme, biyo-mühendislik ve AIDS bilinci gibi.

Geleneksel sanatlar, bir grubun ya da insan neslinin herhangi bir kültürünün, becerisinin ve bilgisinin bir parçası olan bir sanat türüdür. İnsanlar veya grup genellikle tarihsel döneme / zamana aittir. Bu sanat formları, resim, baskı ve heykel gibi ellerle yapılan her şeyden oluşur.

Geleneksel sanat, önceki nesillerin sanat biçimlerini, onların yaşam tarzlarını, düşüncelerini ve inançlarını yansıtır. Geleneksel sanatın sanatçıları materyalist fikirlere veya görüşlere odaklanmaya değil, yaratıcı bir biçimde kullanımlarının ve arkasındaki konseptlere odaklanmaya çalışırlar. Gruplar halinde çalışırlar ve belirli bir topluluğa aittirler; bu nedenle onların kültürlerini ve biçimlerini temsil etmeleri mümkün. Bu sanat formları özellikle yaratıcılık kavramını vurgulamaktadır. Geleneksel sanatçıların çalışmaları, geçmişte derinlere dayanıyor, bu teknoloji yenilikçilikten etkileniyor. Geleneksel sanatı değerlendiren estetik duyarlılıklar, bazı dış standart kümelerinden kimseler tarafından değil, toplulukları tarafından belirlenir. Ayrıca, göç veya kitle iletişim araçları gibi faktörlerden de çok etkilenir. Geleneksel sanatçılar, bir şarkı, dans veya el yapımı bir nesne gibi çağdaş yaşam formları yaratır.

Çağdaş ve Geleneksel Sanat Arasındaki Karşılaştırma:

Çağdaş sanat

Geleneksel sanat

Kısa Açıklama

Çağdaş sanat, zamanın bu döneminde üretilen bir sanattır.

Geleneksel sanat, yerli bir kültürden, köylülerden veya diğer emekçi ticaret insanlarından üretilen sanatı kapsayan bir halk sanatıdır.

Fikirler yansıyan

Toplumdaki değişimi uygulamaya tabi olan modern fikir ve düşünceleri yansıtırlar.

Mevcut nesillere veya insanlara yaşam standartlarını yansıtmak için eski fikir ve düşünceleri yansıtırlar.

temsil

Çağdaş sanat her yerde ve her ortamda temsil edilebilir.

Geleneksel sanat temsili resim veya heykel olacaktır.

Sanatçılar türü

Buradaki sanatçılar modernleşmiş düşünürler.

Buradaki sanatçılar belirli bir gruba veya topluluğa ait.

Örnekler

Sıcak sis, mısır nişastası, bakır kayın ağacı, sırt yolu, sonbahar düşmesi vb.

Warli sanat, Gond sanat, Tanjore Resim Sergisi, Minyatür resim, Madhubani, vb gibi Hint ünlü sanat formları

Tavsiye

İlgili Makaleler

 • popüler karşılaştırmalar: Mısır ve Bebek Mısır Arasındaki Fark

  Mısır ve Bebek Mısır Arasındaki Fark

  Anahtar Fark: Mısır, öncelikle Kuzey Amerikalılar arasında kullanılan mısır anlamına gelir. Cermen kelimesi 'kurnam' den türetilmiştir. Bebek mısırı bir çeşit mısırdır. Doğu Asya'da yaygın olarak kullanılır ve olgunlaşmamış veya en erken aşamada hasat edilir. Mısır, öncelikle Kuzey Amerikalılar arasında kullanılan mısır anlamına gelir. Mısır, Cermen "kurnam" k
 • popüler karşılaştırmalar: Fizikte Basınç ve Stres Arasındaki Fark

  Fizikte Basınç ve Stres Arasındaki Fark

  Anahtar fark: Basınç ve Stres, birbirlerine karşı sürekli çalışan iki farklı güç tipidir. Basınç, bir malzemenin yüzey alanı üzerine uygulanan bir dış kuvvettir, oysa gerilme, malzeme içindeki enine kesitsel bir alana etki eden bir iç kuvvet türüdür. Basınç ve Stres, birbirlerine karşı sürekli çalışan iki farklı güç türüdür. Güç, ivme üreten dengesiz bir güçtü
 • popüler karşılaştırmalar: Xbox ve Xbox360 arasındaki fark

  Xbox ve Xbox360 arasındaki fark

  Temel Fark: Xbox altıncı nesil video oyun konsolu bir cihazdır ve 2001 yılında Kuzey Amerika'da tanıtılmıştır. Xbox360, 2005 yılında Xbox'ın halefi olarak giriş yaptı ve yedinci nesil kategorisine girdi. Her ikisi de Microsoft'un ürünleridir. Aralarındaki en önemli fark, Xbox360'ta Xbox'a kıyasla gelişmiş özelliklerin eklenmesidir. Xbox, Sony'nin Pl
 • popüler karşılaştırmalar: Deyim ve İfade Arasındaki Fark

  Deyim ve İfade Arasındaki Fark

  Anahtar fark : Tanıma göre, bir 'deyim', kelimelerin bir birleşimiyle yapılan bir ifadedir; anlamı, tek tek kelimelerin anlamsal anlamlarından farklıdır; oysa bir 'ifadenin' düşüncelerin belirli bir şekilde veya şekilde tanımlandığı kelimelerle ifade edilir. Konuşurken, çoğu kişi 'OMG, bu yeni!' Gibi ifadeler
 • popüler karşılaştırmalar: Bulantı ve Kusma Arasındaki Fark

  Bulantı ve Kusma Arasındaki Fark

  Anahtar fark: Mide bulantısı, genellikle kusma arzusuyla birlikte fiziksel bir rahatsızlık hissidir. Kusma temel olarak mide bulantısından önce gelir. Bulantı ve kusma her ikisi de birbirine benzeyen terimlerdir. Ancak, farklı anlamları var. Wikipedia, Mide bulantısını “kusmayla istemsiz bir dürtüsü olan üst midede rahatsızlık ve rahatsızlık hissi” olarak tanımlar. Bulantı kelimesi 'mi
 • popüler karşılaştırmalar: Yazar ve Editör Arasındaki Fark

  Yazar ve Editör Arasındaki Fark

  Anahtar fark: Bir 'yazar', kendi içeriğini ilk yapan kişidir, oysaki 'editör', içeriği düzenleyendir. Bir yazar ve editör birbiriyle yazışma içinde çalışır, yani her ikisi de herhangi bir içeriği yapılandırmada birincil rol oynar. Aslında bir yazar içeriği başlatır ve editör onu kalıplar. Her ikisi de bilgi bakış
 • popüler karşılaştırmalar: Birkaç ve Bazı Arasındaki Fark

  Birkaç ve Bazı Arasındaki Fark

  Temel Fark: Çok az ve bazıları, hem belirleyiciler hem de niceleyiciler kategorisine girer. Genellikle küçük bir miktar tanımlamak için kullanılırlar. Bununla birlikte, bazıları sayı, oran, değer, vb. Gibi sayılardan daha fazlası olarak kabul edilir. Bazıları sayı ve sayı olmayan isimlerle kullanılabilirken, bazıları sayı sayıları ile kullanılır. Sıkça bir şeyler ifade etm
 • popüler karşılaştırmalar: BJP ve Kongre arasındaki fark

  BJP ve Kongre arasındaki fark

  Önemli Fark: BJP, Bhartiya Janta Partisi'nin kısaltmasıdır. Kongre, Hint Ulusal Kongresi'ni ifade eder. Her ikisi de Hindistan'ın en önde gelen iki siyasi partisi. Her iki taraf da kökenleri (partinin evrim tarihi) bağlamında ve ideolojilerin ve politikaların çoğunda farklılık gösterir. BJP, Bharatiy
 • popüler karşılaştırmalar: Cloud Computing ve Vmware Arasındaki Fark

  Cloud Computing ve Vmware Arasındaki Fark

  Temel Fark: Bulut bilgi işlem, ağ teknolojisine dayalı yeni bir bilgi işlem sınıfı tanımlamak için kullanılır. Bulut bilişim internet üzerinden gerçekleşir. Bütünleşik ve ağ bağlantılı donanım, yazılım ve internet altyapısı koleksiyonundan oluşur. Bu altyapılar, kullanıcılara çeşitli hizmetler sağlamak için kullanılmaktadır. VMware, VMware, Inc. adı verilen bi

Editörün Seçimi

Microsoft Office ve Open Office arasındaki fark

Temel Fark: Microsoft Office, Microsoft Şirketi tarafından 1989'da Windows ve Mac OS X işletim sistemleri için geliştirilen farklı uygulamalar, sunucular ve hizmetler grubudur. OpenOffice, piyasadaki herkesin indirebileceği açık kaynaklı ve ücretsiz bir yazılımdır. Microsoft Office ve OpenOffice, benzer amaçlarla kullanılan ürünler sunar. Ancak, her iki s